بهترین مزرعه بوقلمون ۴ ماهه در کشور

در مزرعه بوقلمون 4 ماهه نیز موجود می باشد و می توان بهترین نژادهای بوقلمون را در کشور خریداری کرده و آن را پرورش داد تا از این راه به...

خرید و پرورش بوقلمون ۴ ماهه در مزرعه

در مزرعه بوقلمون 4 ماهه از بهترین دان برای پرورش استفاده می شود ولی از نظر قیمت تفاوت چندانی با بوقلمون های دیگر ندارد بنابراین برای خرید آن می توان...